Network Menu

Arbetsbeskrivning PR

SWEA_Guide_InProgr_032713B

Välkommen som medarbetare i SWEA Internationals PR-kommitté.

  • PR-kommittén ska bestå av 4-5 ledamöter med en sammankallande som utses av styrelsen.
  • Mandattiden är 2 år med möjlighet till förlängning.
  • Ledamöterna ska spegla SWEAs medlemmar med en spridning i ålder, kunskapsområden och region.
  • Medlemmarna bör ha god kännedom om SWEA och erfarenhet inom PR, media, kommunikation eller grafisk design är ett plus.

Arbetsbeskrivning för SWEAs PR-kommitté:

Här hämtar du hem arbetsbeskrivningen för SWEA Int. PR-kommitté…