Network Menu

Social Media och PR

SWEA, som alla andra föreningar, är i stort behov av ett starkt PR-program.

SWEA International behöver tala om att vi finns som en organisation och vilken nytta vi gör runt om i världen. SWEA International och dess avdelningar behöver också upplysa alla medlemmar om vilka resurser det finns inom organisationen. Därför är det viktigt för SWEA att vara aktiv med sociala medierna, både för SWEA-medlemmar (dvs PR inom SWEA) and andra (PR utåt).

SWEAs sociala medier beskrivs här: http://webbredaktionen.swea.org/sweas-sociala-medier/

Vilken sociala media?
PR utåt
PR inom SWEA

Facebook — Internationella nivån
För att sprida kunskap om SWEA har vi en öppen Facebook sida, SWEA International, som är ett ansikte utåt om allt som vi gör i SWEA.
För våra medlemmar har vi en sluten Facebook grupp, SWEA Världen, som ger SWEA-medlemmar möjligheten att dela information med andra SWEA-medlemmar om det mesta. Dessutom har vi SWEA Professional Worldwide, ett forum för alla som är intresserade av yrkesverksamhet och närverkande runt SWEA Professional

Facebook — avdelningar
Ett fåtal avdelningar har öppna Facebook sidor så alla kan gå in och läsa om avdelningens aktiviteter.
Många avdelningar har slutna Facebook grupper som de använder för kommunikation bland avdelningens medlemmar.

LinkedIn
SWEA har en sida som ger information om SWEA som organisation till intresserade besökare.
Vår sluten grupp, SWEA Professional network, vänder sig framförallt till yrkesverksamma kvinnor.

YouTube
SWEAs YouTube kanal, SWEAkanal, presenterar videos om SWEA av Sweor.
SWEAs YouTube kanal är också av intresse för SWEA medlemmar.

SWEA-kanalen